Интернэт

FTTB холболт

FTTB - Fiber To The Building холболт нь хэрэглэгчийн орон сууц хүртэл шилэн кабелийн холболтыг хийдэг тул интернэтийн үйлчилгээг чанарын алдагдалгүйгээр хүргэх юм.

Fiber To The Building
Интернэтийн хурдСарын төлбөрХолболтын хураамж
2Mb1800020000
4Mb2700020000
6Mb4400020000
8Mb7900020000

( Хэрэглээний хязгааргүй )

Интернэтийн хурдСарын төлбөрХолболтын хураамж
2Mb9900070000
4Mb28400070000
6Mb37900070000
8Mb47400070000
10Mb56900077000

( Хэрэглээний хязгааргүй )

Та шинээр хэрэглэгч болохыг хүсвэл


Шинээр захиалах